Временен достъп до електронни списания на Emerald

May 25, 2017

До 17 юли 2017 г., със съдействието на Българския информационен консорциум, библиотеката осигурява временен достъп до мултидисциплинарната колекция еJournals Premier.

Базата данни съчетава Management Database и Specialist Collections, които предлагат висококачествени публикации на водещи изследователи от целия свят. Колекциите се обновяват непрекъснато, голяма част от заглавията се индексират в Scopus и Web of Science.

Достъпът до базата данни  се осъществява чрез мрежата на висшето училище, със свободна регистрация, на адрес: http://emeraldinsight.com