Държавен изпит и защита на дипломна работа през юни 2021г.

May 25, 2021

Държавният изпит и защита на дипломната работа за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ на 05.06.2021 г. ще се проведе от 11:00 ч. В случай, че не сте предали 2 бр. снимки паспортен формат (мат) и копие на личната карта, е необходимо да ги носите със себе си на държавния изпит/защитата на дипломна работа.