Държавен изпит и защита на дипломна работа през октомври 2021 г.

Sep 1, 2021

Държавният изпит и защита на дипломната работа за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ ще се проведе на 23.10.2021 г. Студентите подали документи онлайн в деня на явяването задължително да носят 2 бр. снимки паспортен формат , лична карта и копие на личната карта.