Държавен изпит и защита на дипломна работа през юни

Feb 19, 2021

Държавният изпит и защита на дипломната работа за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ ще се проведе на 05.06.2021 г. В деня на явяването е необходимо задължително да носите студентска книжка, 2 бр. снимки паспортен формат (мат), лична карта и копие на личната карта.

Срокът за предаване на дипломните работи (два броя на хартиен носител и един на CD) е от 20.05.2021 г. до 28.05.2021 г. в отдел „Учебен“.