Държавният изпит и защита на дипломната работа за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

окт. 1, 2020

Държавният изпит и защита на дипломната работа за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ ще се проведе на 24.10.2020 г. В деня на явяването е необходимо задължително да носите студентска книжка, 2 бр. снимки паспортен формат (мат), лична карта и копие на личната карта.

Срокът за предаване на дипломните работи (два броя на хартиен носител и един на CD) е от 01.10.2020 г. до 10.10.2020 г. в отдел „Учебен“.