Топ експерти дискутираха във ВУСИ „Проблемите на сигурността в Черноморския регион“

Sep 18, 2017

Водещи експерти от България, Сърбия, Македония, Албания и Съединените американски щати дискутираха на международна научна конференция „Проблемите на сигурността в Черноморския регион“. Престижният форум беше организиран от Висшето училище по сигурност и икономика и събра доказани специалисти, преподаватели и експерти, които представиха тезите си по изключително актуалните въпроси, свързани с националната сигурност, миграцията и защитата на общите европейски граници.
Основният доклад на тема „Рискове и заплахи за сигурността в Черноморския регион“ представи проф. д-р Илин Савов – ръководител на катедра „Национална сигурност и обществен ред“ на Висшето училище по сигурност и икономика. В него проф. Савов анализира средата за сигурност и възможността за създаване на единна стратегическа цел – възстановяване на стабилен и мирен политически ред в Европа. В изложението си той подчерта необходимостта от задълбочено взаимодействие и стратегическо партньорство между Европейския съюз и страните-членки на НАТО. Проф. Савов даде препоръки и изведе основните предизвикателства, рискове и заплахи за националната и глобална сигурност.
Специален поздравителен адрес до участниците в дискусията изпрати зам.-председателя на Парламентарната асамблея за Черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС) и ръководител на Българската парламентарна делегация в ПАЧИС Петър Кънев. Той поздрави организаторите за провеждането на научен дебат по темата и изрази подкрепата и съпричастността си към активните усилия, които се полагат за анализиране и разрешаване на проблемите на сигурността в Черноморския регион. „Вярвам, че работата на форума ще бъде изключително полезна, а изводите от дискусията ще спомогнат за набелязване на комплекс от мерки, които ще допринесат за повишаване на сигурността“, подчерта зам.-председателя на ПАЧИС и ръководител на Българската делегация в Асамблеята Петър Кънев.
„Темата на научната конференция е много актуална, предвид процесите, които протичат в региона“. Тази позиция изрази зам.-деканът на Факултета по право, сигурност и мениджмънт „Константин Велики“ в Ниш доц. д-р Зоран Цветкович. Той допълни, че Черноморския регион се нуждае от стабилност и затова трябва да се работи превантивно за отстраняване на възможните конфликти.
„Приветствам професионалната полемика и обмяната на идеи, защото проблемите на сигурността в регионален и глобален аспект са много сериозни и изискват задълбочен анализ“, каза ректорът на ВУСИ проф. Георги Манолов. Той подчерта, че именно научни дебати като този помагат за представянето на различни гледни точки, подпомагат многостранното международно сътрудничество и допринасят за устойчивото преодоляване на проблемите със сигурността.
На международната научна конференция участваха над 30 преподаватели и експерти от: Българската академия на науките; Военна академия „Г.С. Раковски“; Факултета по право, сигурност и мениджмънт „Константин Велики“ в Ниш, Сърбия; Факултета за детективи и криминалистика, Европейски университет, Република Македония; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Русенски университет „Ангел Кънчев“; Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново; Нов български университет; Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – Свищов; Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“; Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград; ВСУ „Черноризец Храбър“; Плевенски медицински университет; Висше училище по телекомуникации и пощи – София; Калифорнийски университет. Всички доклади от научната конференция ще бъдат поместени в специален сборник, който ще бъде отпечатан от Издателски комплекс ВУСИ.