Заплащането на поправителните изпити – до два дни преди изпита

Jan 18, 2021

За явяване на поправителен изпит ще се допускат само студенти, които са заплатили съответната такса най-късно до два дни преди датата на изпита.
Студентите, които нямат профил в платформата Microsoft 365 следва да подадат заявка най-късно до два дни преди изпита за създаване на такъв на online@vusi.bg.
Графикът на поправителната сесия може да намерите в секцията „Учебни занятия и изпитни сесии“ в сайта на ВУСИ.