Издателски комплекс ВУСИ издаде „Речник на родопския говор в село Чокманово“

Sep 17, 2018

Издателски комплекс ВУСИ на Висшето училище по сигурност и икономика издаде „Речник на родопския говор в село Чокманово“. По обхвата на словника си това е най-големият издаван досега у нас речник на използвания диалект в с. Чокманово, област Смолян, който съдържа общоупотребима лексика и термини от различни области. Изданието може да послужи при разрешаване на практически въпроси на словообразуването, които възникват във връзка с конкретната интерпретация и тълкуване на думите в чокмановския родопски говор.
Речникът е дело на дългогодишния труд на г-жа Мария Тенева-Белчилова, която с много търпение и любов е събрала около 5000 думи. „Той е плод на енергията ми, съхранена чрез спомени, общуване и преклонение пред паметта на нашите родове“, пише авторката. И допълва, че носи в себе си езиковото богатство от родовите й корени и вътрешната емоционална привързаност към Родопа планина, и най-вече към Чокманово.
Мария Тенева-Белчилова не крие, че дълго време е търсела спонсори за издаването на речника, но не е получила подкрепа. Всичко се промени, когато съдбата ме срещна с президента на Висшето училище по сигурност и икономика проф. Георги Манолов и с управителя на Издателския комплекс ВУСИ Олга Манолова, споделя авторката. „Сега стоя и с умиление констатирам факта, че моят многогодишен труд вижда бял свят благодарение на хора с висок и благороден дух – доктора по история Андрей Печилков, г-жа Олга Манолова, проф. Георги Манолов – доктор на политическите науки. Те ме насърчаваха и поощряваха, въпреки че знаеха, че го правя за себе си, да го имам. Изразявам най-искрената си сърдечност към тях и ги благославям, защото на този свят има и хармония… Благодаря ви, мили хора!“, пише емоционално в речника Мария Тенева-Белчилова.
„Винаги съм подкрепял хората, които полагат усилия за изучаването на родните корени и съхраняването на българската памет“, заяви президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов. Той изрази своята убеденост, че речникът ще бъде особено полезен за запазването на родопския говор и специфични диалекти. През последните години има ясно подчертан интерес и търсене на подобни издания, но те са рядкост на пазара, тъй като изискват много задълбочена работа, както и изучаване на оригинални писмени свидетелства. Затова изданието заслужава специално внимание и съм сигурен, че ще има сериозен успех, подчерта проф. Манолов.
Издателски комплекс ВУСИ се развива много динамично и непрекъснато разширява форматите на своите издания, каза управителят Олга Манолова. Тя допълни, че все повече клиенти му се доверяват, като причина за това е високият професионализъм и качеството на предлаганите услуги. „Продължаваме да увеличаваме своето влияние на пазара, тъй като предлагаме широка гама от печатни продукти с образователна и рекламна цел, а цените са повече от конкурентни“, подчерта г-жа Манолова. Тя допълни, че дейността обединява в едно рекламно студио и дигитална печатница, в които работят квалифицирани експерти.
Издателски комплекс ВУСИ можете да откриете в Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ № 13, тел. 0882/392-740 и 032/345-610, или пишете на pechatnica@vusi.bg.