Излезе от печат второто, допълнено и преработено издание на „Въведение в политическата наука“ на проф. д.п.н. Георги Манолов

Jun 4, 2020

Излезе от печат второто, допълнено и преработено издание на „Въведение в политическата наука“ на проф. д.п.н. Георги Манолов. Монографията впечатлява с широтата на научния поглед на автора и представлява интерес за широк кръг читатели. Предназначена е за всички, които се интересуват от политическата наука от древността до наши дни, от политически дилеми в съвременния свят, от провеждането на избори и от отношението на електората към политическите субекти в хода на предизборните кампании. Езикът, на който е написана монографията, е едно от безспорните ѝ предимства. Проф. Манолов остава верен на неподражаемия си стил и маниер – достоверно и критично да представя фактите и на тази база аргументирано да обосновава своите теоретични анализи.
„Въведение в политическата наука“ на проф. д.п.н. Георги Манолов, подготвена и отпечатана в Издателски комплекс ВУСИ, вече е достъпна в книжарницата и библиотеката на Висшето училище по сигурност и икономика.