Стартира изпълнението на проект №BG051PO001-4.3.04-0027

Dec 17, 2012

Уважаеми колеги,
Екипът на проект №  BG051PO001-4.3.04-0027 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и администрация-Пловдив ” ви уведомява за стартиране на дейностите свързани с въвеждането на електронни форми на обучение в Колежа по икономика и администрация – Пловдив.
Всички желаещи студенти и преподаватели могат да се включат в изпълнението на дейностите.
Повече информация може да получите в Библиотеката, от информационния център на колежа или на предстоящата пресконференция на 20.12.2012г. от 10ч. в заседателната зала на КИА.