Интересът към онлайн кандидатстването във ВУСИ непрекъснато се увеличава

Apr 9, 2020

Интерактивната платформа е достъпна 24/7

Висшето училище по сигурност и икономика се радва на голям интерес от страна на кандидат-студентите, които масово използват възможността да кандидатстват онлайн. В интернет сайта на ВУСИ има специален раздел „Прием“, откъдето всеки желаещ може само с едно натискане на бутона да избере желаната от него образователно-квалификационна степен – „бакалавър“ или „магистър“, при което се насочва към самата форма. Тя е много достъпна и разбираема, а попълването ѝ отнема няколко минути.
„Въведохме тази форма, за да спазим всички противоепидемични мерки на Министерството на здравеопазването и Националния оперативен щаб, свързани с ограничаване на разпространението на COVID-19. По този начин ограничихме напълно прекия контакт между кандидат-студентите и администрацията на вуза и съблюдаваме стриктно изискванията за социална дистанция. В същото време онлайн кандидатстването е голямо улеснение за всички бъдещи студенти, които проявяват сериозен интерес към тази възможност и искат да подсигурят бъдещето си, избирайки качественото и достъпно висше образование“, заяви президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов. Той подчерта, че онлайн кандидатстването е активно 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Освен това в делничните дни са активни и телефонните линии, на които експертите от кандидатстудентския офис на вуза дават допълнителни разяснения при необходимост. „Нека младите хора бъдат сигурни, че ще получат ясна и точна информация по телефона и ще им бъде отговорено на всички въпроси“, поясни проф. Манолов.
ВУСИ дава възможност за онлайн кандидатстване и за магистърските програми за учебната 2020/2021 година. Изискването е кандидатите да имат минимален успех „Добър“ от дипломата за завършена степен на висшето образование (чл. 21, ал. 4 от ЗВО). Успехът на дипломата се формира като средноаритметична оценка от средния успех от семестриалните изпити и оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.
Ръководството на Висшето училище по сигурност и икономика подкрепя предприетите мерки от Министерството на здравеопазването и Националния оперативен щаб за ограничаване на разпространението на COVID-19 и призовава за използване на онлайн формите за кандидатстване и обучение.