Нестихващ интерес към курса за Съдебни експерти

Jan 14, 2013

КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛОВДИВ

организира нов квалификационен курс за:

СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИ (ВЕЩИ ЛИЦА, ОЦЕНИТЕЛИ) ЗА ОЦЕНКА НА СТОПАНСКО ИМУЩЕСТВО

Обучението е с продължителност 1 месец,

а общият хорариум – 80 часа.

На всички, успешно издържали изпитите, се издава:

Удостоверение за професионална квалификация „Съдебен експерт”

Обучението е редовно, задочно и дистанционно.

Начална дата: 18 Февруари 2013 г.

Начален час: 17.30 часа

Реализация в: съда, прокуратурата, МВР, застрахователни компании, брокерски фирми за недвижими имоти и др.

Занятията се провеждат в сградата на Колежа на бул. „Кукленско шосе” 13 в Пловдив.

За повече информация и записване:

тел. 032/ 260 974, 510 194