Информация за държавен изпит и защита на дипломна работа през месец октомври 2022

Oct 12, 2022

1. Държавният изпит за ОКС „Бакалавър“ от всички специалности ще се проведе на 29.10.2022 г. от 9.00 ч. в 4 аудитория.

2. Защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 29.10.2022 г. от 10.00 ч., както следва по специалности:

– „Национална сигурност“, „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Противодействие на тероризма“, „Криминалистика“, „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност“ – 2 аудитория
– „Стопанско управление“, „Управление на софтуерните технологии“, „Управление на бизнес информационните технологии“, „Маркетинг“, „Дигитален маркетинг“ – 20 зала
– „Счетоводство и контрол“ – 18 зала
– „Финанси“, „Икономика на туризма“ – 19 зала

3. Защита на магистърска теза за ОКС „Магистър“ ще се проведе на 29.10.2022 г., както следва по специалности:

– „Национална сигурност“, „Противодействие на тероризма,“ „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Киберсигурност“, „Криминалистика“, „Международни отношения и сигурност“, „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност“, „Митническо разузнаване и разследване“ – 2 аудитория от 14.30 ч.
– „Стопанско управление“, „Управление на бизнес информационните технологии“, „Дигитален маркетинг“ – 20 зала от 13,00 ч.
– „Счетоводство и контрол“ – 18 зала от 12,00 ч.
– „Финанси“, „Финансово-счетоводен анализ и застраховане“, „Валутен, данъчен и митнически контрол“ – 19 зала от 12,00 ч.