ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА/МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2024Г.

May 21, 2024

Защитата на дипломна работа/магистърска теза за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, професионално направление “Национална сигурност“, ще се проведе на 01.06.2024 г. в 4-та аудитория от 10 часа.

Защитата на дипломна работа/магистърска теза за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, професионални направления “Икономика“ и „Администрация и управление“, ще се проведе на 01.06.2024 г. в 5-та аудитория от 10 часа.

Защитата на магистърска теза за ОКС „Магистър“ – спец. „Здравен мениджмънт“, ще се проведе на 01.06.2024 г. в 3-та аудитория от 10 часа.

Държавният изпит за ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 01.06.2024 г. в 6-та аудитория от 10 часа.

Студентите трябва да са в аудиториите не по-късно от 9.45ч.