ИНФОРМАЦИЯ ЗА провеждане на ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА/магистърска теза ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023г.

Oct 19, 2023

Защитата на дипломна работа и държавният изпит за всички студенти от ОКС ”Бакалавър” ще стартира на 28.10.2023г. в 9ч в 3-та аудитория (ет.1). Студентите трябва да са в залата не по-късно от 8.45ч.

Защитата на магистърските тези за ОКС ”Магистър” ще се проведе на 28.10.2023 г., както следва по специалности:

– „Национална сигурност“, „Противодействие на тероризма,“ „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Киберсигурност“, „Криминалистика“, „Международни отношения и сигурност “, „Митническо разузнаване и разследване“ – 2-ра аудитория от 14ч.


– „Стопанско управление“ и „Управление на софтуерните технологии“– 4-та аудитория от 13.00 ч.


– „Счетоводство и контрол“ – 5-та аудитория от 12.00 ч.


– „Финанси“, „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“, „Валутен, митнически и данъчен контрол“ – 6-та аудитория от 13.00 ч.