Стартира кампанията на МОМН за европейските стипендии

Jun 7, 2011

Уважаеми студенти,

На 06.06.2011 г. Министерството на образованието, младежта и науката открива кампанията за кандидатстване за стипендии и награди за зимния и летния семестър на учебната 2010/2011 г. по проект „Студентски стипендии и награди” – II фаза, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”.

В срок от 06.06.2011 до 26.06.2011 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез настоящата страница. Крайната дата за подаване на документите за стипендии и награди на хартиен носител във висшите училища е 30.06.2011 г. Подробни разяснения ще намерите в секцията „Онлайн кандидатстване”.

Успех!

Начална страница на проекта – http://eurostipendii.mon.bg/

Информация за проекта – http://eurostipendii.mon.bg/?m=2

Условия за кандидатстване – http://eurostipendii.mon.bg/?m=3

Важни указания – http://eurostipendii.mon.bg/?m=4

Разпределение на стипендиите по вузове – http://eurostipendii.mon.bg/?m=5

Често задавани въпроси – http://eurostipendii.mon.bg/?m=6