КИА вече с абонамент за 2013 година за бизнес база данни

Jan 7, 2013

Колежът по икономика и администрация

има абонамент за 2013 година

за най-авторитетната база данни в областта на бизнес науките

Този бизнес ресурс надвишава всички останали бази данни, с пълнотекстово съдържание на рецензиранисписания, свързани с бизнеса. Като част от цялостното покритие, Business Source Complete предлага резюмета отнай-важните научни списания за бизнес, датиращи от 1886 г., търсене и цитирани препратки за повече от 1300 списания.

Медийните проучвания показват, че Business Source Complete значително превъзхожда останалите пълнотекстовибаза данни за списания във всички дисциплини на бизнеса, включително маркетингмениджмънтсчетоводствофинанси и икономика.

Пълнoтекстовото съдържание включва:

 • Подробни профили на над 40 хиляди автори от най-често цитираните в базата данни
 • Близо 1000 книги / монографии
 • Повече от 5000 учебни казуси
 • Над един милион фирмени профили
 • Повече от 1600 икономически доклади за страните по света
 • Повече от 50 видеоклипове на учебни семинари
 • Близо 20 хиляди отраслови анализи
 • Повече от 7400 интервюта (на изпълнителни директори и анализатори)
 • Близо 2400 доклади за проучване на пазара
 • Близо 2000 рецензирани списания
 • Повече от 3300 SWOT анализи
 • Повече от 1700 търговски списания и бизнес – списания
 • Десетки работни колекции
 • Допълнителен достъп до Regional Business News™, почти 100 публикации за регионалния бизнес в САЩ и Канада

     Достъпът за студенти и преподаватели е напълно безплатен и е възможен от всеки компютър вколежа.