КИА – в Топ 3 на колежите в България

Apr 11, 2012

КИА – в Топ 3 на колежите в България

 

Икономическият колеж е на челни позиции

по реализация на кадрите

Отлични резултати показа Колежът по икономика и администрация (КИА) – Пловдив, в тазгодишната рейтингова система на висшите училища в България.

Като най-младото висше училище, включено в изследванията, по редица индикатори и направления Икономическият колеж успешно задминава университети и колежи с много по-дългогодишна история.

В класациите по образователна степен КИА се класира в Топ 3 на всички функциониращи висши учебни завадения, даващи образователна степен „професионален бакалавър” в България. Икономическият колежизпреварва Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, Колежа по телекомуникации и пощи, Колежа по туризъм в Благоевград, Стопанската академия „Д. Ценов” в Свищов, Европейския колеж, Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг в София, Университета „Проф. д-р А. Златаров” в Бургас”, Шуменския университет и др. 

Най-добри са резултатите в направленията „Туризъм” и „Администрация и управление”, следвани от „Икономика”. Изключително висока оценка получава Колежът по такива важни показатели като „регионална значимост”, „реализация на кадрите”, „ниска степен на безработица сред завършилите”, „престиж сред студентите”, „подкрепа за кариерното развитие” и др.

Колежът по икономика и администрация – Пловдиве включен в три от общо 52-те професионални направления на рейтинговата система  – „Администрация и управление“, „Икономика“ и „Туризъм“.

Студентите, завършващи КИА, се реализират на трудовия пазар много успешно, а Колежът се нарежда на 20-о място от общо 50 висши учебни заведения.

 

По показателя „реализация на кадрите” в направление „Администрация и управление“, в който участват общо 25 български висши учебни заведения,

КИА заема престижното 10-о място.

Колежът се нарежда веднага след Нов български университет – София, и изпреварва такива вузове като Русенския, Бургаския университет, Европейския колеж и Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив, Икономическия университет във Варна, Техническия университет в Габрово, Югозападния, Пловдивския и Аграрния университети, Стопанската академия в Свищов и мн. др.

Според комплексната оценка в направление „Администрация и управление“ Колежът е на 15-о място в страната, изпреварвайки Националния военен университет, Бургаския свободен университет, Европейския колеж по икономика и управление, Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, Колежът по туризъм в Благоевград и Аграрния университет в Пловдив. В индикатора „престиж“ КИА заема също висока позиция – 17-о място, изпреварвайки с няколко пункта Европейския колеж, Колежа по туризъм в Благоевград, Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, Химико-технологичния университет в София и Аграрния университет в Пловдив. На същата 17-а позиция е класиран Колежът и по индикатора „наука и изследвания“.

В направление „Икономика“  КИА се нарежда на 17-о място веднага след Бургаския свободен университет, изпреварвайки Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, Аграрния, Югозападния и Тракийския университет.

Колежът попада на 14-о място по комплексна оценка

в това направление, изпреварвайки други пловдивски колежи и университети. Почти по същия начин стоят резултатите и в индикатора „престиж“ в направление „Икономика“.

В направление „Туризъм“ по индикатора „реализация на кадрите“,

Колежът по икономика и администрация – Пловдив, заема една от най-високите позиции – 8-о място,

класирайки се веднага след Пловдивския университет и задминавайки такива вузове като Бургаския, Великотърновския, Югозападния и Аграрния университет и Европейския колеж в Пловдив.
В същото направление, но по индикатор „наука и изследвания“

Колежът е класиран на 11-о място

– само на стъпка след Великотърновския университет и изпреварвайки Колежа по туризъм в Благоевград и Международното висше бизнес училище в Ботевград. КИА е и на високата 12-а позиция по индикатора „престиж“ в направление „Туризъм“. Комплексната оценка за направление „Туризъм“ класира Колежа по икономика и администрация – Пловдив, на 11-о място от общо 17 висши училища, участвали в рейтинговото проучване по този показател.

Като цяло, след внимателен анализ, се налага изводът, че+

Колежът по икономика и администрация е едно от най-представителните и реномирани висши училища в цяла България и най-престижното и търсено висше учебно заведение в Пловдив и Пловдивски регион.

КИА изпреварва по множество показатели и индикатори не само останалите колежи, но и голяма част от университетите у нас, което потвърждава високо качество на образованието, което той дава.