Колежът по икономика и администрация гостува на „Белла България”

Jun 29, 2011

Няколко много ползотворни срещи проведе Колежът по икономика и администрация – Пловдив, със работници, служители и ръководство на „Белла България” – най-големият производител на хранителни продукти в страната.

Ръководството на КИА гостува в два от цеховете на „Белла” на територията на областта, срещна се с работниците и им разясни условията за обучение в колежа. Предстои подписването на договор между КИА и „Белла България” за цялостно сътрудничество, тъй като приоритет в развитието на Икономическия колеж е връзката между бизнеса и образованието. По силата на този договор от догодина студенти на КИА ще могат да се включат в стажантската програма на „Белла България”. Компанията предлага стаж в областта на финасите, маркетинга, човешките ресурси, информационните технологии, производството и снабдяването. Условие за участие в програмата е студентите да са завършили успешно трети курс и да притежават отлична компютърна грамотност. Освен възможността за усъвършенстване в конкретна професионална област, одобрените кандидати ще получат и финансово възнаграждение за периода на стажа.

През есента „Белла България” ще върне визитата на Колежа по икономика и администрация и ще гостува в новата свръхмодерна сграда на КИА, където ще представи възможността на студентите да карат стажовете си в най-проспериращата у нас компания в сферата на хранителната индустрия.