КИА домакин на конференцията „Бизнесът в действие”

Apr 20, 2011

На 30 април и 1 май 2011 г. Колежът по икономика и администрация – Пловдив, ще бъде домакин на конференцията „Бизнесът в действие”. Инициативата предоставя възможност за среща на талантливи студенти и водещи компании. Форумът представлява симулация между бъдещи висшисти и известни фирми в България, на която се правят корпоративни презентации, обучения и бизнес симулации. Целта на конференцията е да се повишат уменията на участващите студенти в сферата на екипната работа, предприемчивостта, иновациите, бизнес познанията, повишаване на знанията за настоящите бизнес тенденции, представяне пред водещи работодатели, които да ги консултират за добър старт и развитие на тяхната кариера. Целта е сближаване на изискванията на бизнеса и подготовката на студентите.
За да участвате, задължително трябва да сте студент 3-ти, 4-ти курс или обучаващи се в магистърска степен, да сте профилирани студенти според нуждите на компаниите, да сте студенти с практически опит или членове на AIESEC с лидерски опит и професионален стаж в чужбина. Най-ярко изявилия се участник по казус на AIESEC ще получи възможността да замине на професионален стаж в чужбина чрез тази организация. Като втора награда е предвидена възможност за безплатен социален стаж в чужбина.