КИА – най-добрият колеж в България

Nov 11, 2010

Колежът е на челни позиции по индикатора „реализация на кадрите” в рейтинговата система на вузовете
Отлични резултати показва Колежът по икономика и администрация – Пловдив, в първата рейтингова система за оценка на висшите училища у нас, която наскоро беше представена пред обществеността.

Като най-младото висше училище, включено в изследванията, по някои индикатори и направления Икономическият колеж успешно задминава университети и колежи с много по-дългогодишна история.

Ако се вземе предвид, че проучванията за формиране на рейтинговата система са правени преди Колежът да се премести в новата, уникална за страната учебна база, може да се каже смело, че КИА би се изкачила още по-нагоре в класациите.

В изследванията са включени 50 български висши училища, като системата всъщност не измерва рейтингите на различните университети, а рейтингите на професионалните направления, които са общо 52.

Колежът по икономика и администрация – Пловдив, е включен в три от тях – „Администрация и управление”, „Икономика” и „Туризъм”. При изготвянето на класациите чрез системата се използват 51 индикатора, разпределени в шест групи – учебен процес, осигуряване на учебния процес, научноизследователски процес, социално-битови условия, престиж и реализация на студентите.

С най-голяма тежест в крайната класация за определяне на престижа на дадено висше учебно заведение е реализацията на кадрите – 30 %.

Студентите, завършващи КИА, се реализират на трудовия пазар много успешно

със средна работна заплата 920 лв., а Колежът се нарежда на 20-о място от общо 50 висши учебни заведения. По този показател в направление „Администрация и управление”, в който участват общо 25 български висши учебни заведения,

КИА заема престижното 10-о място.

Колежът се нарежда веднага след Нов български университет – София, и изпреварва такива вузове като Русенския, Бургаския университет, Европейския и Земеделския колеж в Пловдив, Икономическия университет във Варна, Техническия университет в Габрово, Югозападния, Пловдивския и Аграрния университет, Стопанската академия в Свищов и мн. др. Според комплексната оценка в направление „Администрация и управление” Колежът е на 15-о място в страната, изпреварвайки Националния военен университет, Бургаския свободен университет, Земеделския колеж, Колежът по туризъм в Благоевград и Аграрния университет в Пловдив. В индикатора „престиж“ КИА заема също висока позиция – 17-о място, изпреварвайки с няколко пункта Европейския колеж, Колежа по туризъм в Благоевград, Химико-технологичния университет в София и Аграрния университет в Пловдив. На същата 17-а позиция е класиран Колежът и по индикатора „наука и изследвания“.

В направление „Икономика” по най-важния показател – „реализация на кадрите“

КИА се нарежда на 17-о място

веднага след Бургаския свободен университет, изпреварвайки Земеделския колеж, Аграрния, Югозападния и Тракийския университет. Колежът попада на 14-о място по комплексна оценка в това направление заедно с Европейския колеж, изпреварвайки Земеделския колеж в Пловдив. Почти по същия начин стоят резултатите и в индикатора „престиж“ в направление „Икономика”.

В направление „Туризъм” по индикатора „реализация на кадрите“, считан за един от най-важните, Колежът по икономика и администрация – Пловдив, заема

една от най-високите позиции – 8-о място,

класирайки се веднага след Пловдивския университет и задминавайки такива вузове като Бургаския, Великотърновския, Югозападния и Аграрния. В същото направление, но по индикатор „наука и изследвания“ Колежът е класиран на 11-о място – само на стъпка след Великотърновския университет и изпреварвайки Колежа по туризъм в Благоевград и Международното висше бизнес училище в Ботевград.КИА е и на високата 12-а позиция по индикатора „престиж“ в направление „Туризъм”. Комплексната оценка за направление „Туризъм” класира Колежа по икономика и администрация – Пловдив, на 11-о място от общо 17 висши училища, участвали в рейтинговото проучване по този показател.

Като цяло се налага изводът, че Колежът по икономика и администрация е едно от най-представителните и реномирани висши училища от подобен тип не само в Пловдив и региона, но и в цяла България.

КИА изпреварва по множество показатели и индикатори не само останалите колежи , но и голяма част от университетите у нас.

Източник: http://www.evroobrazovanie.bg