В КИА представиха нова научна книга за взаимодействието между институциите

Mar 6, 2012

Днес от 11 часа във 2 аудитория на Колежа беше представена книгата на д-р Теодор Дечев „Взаимодействие между институциите и индустриални отношения“. Авторът, който беше представен от помощник ректора на КИА ас. Иван Петров, е създател на дисциплината “Индустриални отношения и сигурност” в Колежа по икономика и администрация – Пловдив. Много студенти и преподаватели уважиха събитието.

Изданието прадставлява монографично изследване, целящо да изясни проблема за взаимодействието между институциите в България. В изследването подробно са разгледани връзките между държавните институции, както и тристранното и многостранното сътрудничество, в които участват и представителните организации на социалните партньори – синдикати и работодателски организации.

Книгата е предназначена за научни работници – социолози и политолози, за изследователи в сферата на институционалната политика и индустриалните отношения и за държавни служители. Тя може да се използува и за образователни цели във всяко висше учебно заведение, където се изучават социология на институциите или индустриални отношения.