КИА откри три нови офиса в страната

Jun 18, 2012

Колежът по икономика и администрация – Пловдив(КИА), откри свои офиси в няколко големи български града. Освен в Хасково, чийто офис функционира успешно вече четвърта поредна година, за учебната 2012/ 2013 кандидат-студентите могат да подават документи за обучение и в София, Сливен и Смолян.

Колежът откри новите си офиси, за да улесни максимално кандидат-студентите от цялата страна. Координатите са: 

Офис СОФИЯ

1000 СОФИЯ, ул. „Г. С. Раковски“ 108, офис 105

тел.: 02/ 49 11 775 и 0988/80 22 42

e-mail: sofia @ cea.bg

Офис СМОЛЯН

4700 Смолян, бул. „България“ 66 (Дом на техниката, стар център)

тел.: 0889/219 886

e-mail: smolian @ cea.bg

Офис СЛИВЕН

8800 СЛИВЕН, ул. „Цар Самуил“ 1 (НТС, Дом на техниката, офис 106)

тел.: 0884/136 356

e-mail: sliven @ cea.bg

Офис ХАСКОВО

6300 Хасково, бул. „Ст. Стамболов“ 98

тел.: 038/500 440, 0886/096 704

e-mail: haskovo @ cea.bg

Колежът по икономика и администрация е легитимно, акредитирано висше училище, а обучението в него е съобразено със Закона за висшето образование и всички държавни изисквания. В момента в КИА следват над 2000 студенти по 6 специалности – „Бизнесадминистрация”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Икономика на туризма”, „Маркетинг (реклама и PR)” и „Мениджмънт на обществения ред”. Формите на обучение са редовна и задочна. От 2012/ 2013 г. в Колежа се откриват и три нови специалности – „Спортен мениджмънт”, „Бизнес информатика” и „Мениджмънт на антитерористичната дейност”. Приемът е с оценка от матура или с бележка за издържани изпити в други вузове. Приемат се документи и онлайн.

Студентите се обучават в нова свръхмодерна сграда, която е с разгъната застроена площ над 8 хил. кв. м. Икономическият колеж е едно от най-представителните и реномирани висши училища не само в Пловдив, но и в цяла България. КИА е и първото висше училище в Пловдивски регион, което притежава сертификат за качество EN ISO 9001:2000. Според последната рейтингова система на вузовете, КИА е в топ 3 на колежите в България, а по редица показатели изпреварва и много университети.

За повече информация и записване: тел. 032/ 260 974, e-mail: ksk @ cea.bg, или на място в сградата на Колежа на бул. „Кукленско шосе” 13 в Пловдив.