КИА получи Сертификат за качество EN ISO 9001:2008

Apr 3, 2012

Колежът по икономика и администрация – Пловдив, получи поредния сертификат, удостоверяващ ефикасната сиситема за управление на качеството на предлаганото висше образование.

Вчера Мoody International Certification връчи официално издадения в края на февруари т. г. Сертификат за качество EN ISO 9001:2008 за образование и обучение на студенти и научно-изследователска работа на президента на КИА проф. Георги Манолов.

Колежът по икономика и администрация е първото висше училище в Пловдив и региона, на което още през 2006 г. е присъден Сертификат за качество EN ISO 9001:2000 от Мoody International. С неговото въвеждане Колежът гарантира пред своите студенти, че образованието, което предлага, е със защитено европейско качество.