„Ден на младия предприемач в КИА – Пловдив“ – 2012 година

Sep 13, 2012

Традиционният форум се превърна в очаквано събитие за студентите, преподавателите от Колежа и бизнеса в град Пловдив.

През 2012 г. „Денят на младия предприемач в КИА – Пловдив“ ще се проведе в два етапа: първият през м. октомври 2012 г., а втория през м. януари 2013 г.

И в тазгодишния традиционен формат ще бъдат представени различни проекти за създаване и развитие на собствен бизнес с възможности за мултимедийни презентации.

Организаторите на този ежегоден форум отправят покана към студентите от всички специалности в Колежа, както и към студентите от други университети и колежи да вземат участие и да представят своите оригинални и вдъхновяващи идеи за създаване и развитие на собствен бизнес.

Най-добрите бизнес планове ще бъдат номинирани и ще спечелят награди.
За консултации: проф. д.ик.н. Асен Конарев и доц. д-р Снежинка Константинова