Колежът участва на престижен бизнес форум

Jun 6, 2011

Колежът по икономика и администрация участва в представителен бизнес форум, който събра на едно място собственици и управители на фирми, развиващи своя бизнес на територията на община „Родопи”. Събитието се състоя на 2 юни в спа хотел „Екзотик” в с. Марково.

На срещата присъстваха и кметовете на повечето села на територията на общината, представители на местната власт в лицето на председателя на общинския съвет на община „Родопи” Георги Цанков, служители и неправителствени организации. Форумът имаше за цел да затвори веригата и да съдейства за подобряване на бизнес средата, като изгради връзки между местната власт, бизнеса и образованието, като по този начин създаде нови работни места и подобри инвестиционния климат.

Фирмите и общинската администрация  трябва да заявят от какъв квалифициран персонал се нуждаят, за да може Колежът да ги обучи. Предстоят да бъдат подписани договори между предприятията на територията на общината и КИА за съвместна работа – както за обучение на кадри, така и за стажантски програми на студентите.