Представят новата книга на проф. Георги Манолов в София

Apr 23, 2012

На 26 април (четвъртък) от 11 часа в Агенция „София прес” – София, ул. Славянска” 29, ет. 7 – ще се състои промоцията на новата книга на президента на Колежа проф. дпн Георги Манолов “Политическият елит – теория, история, лидерство”. Книгата ще представят проф. дсн Петър-Емил Митев от СУ „Св. Кл. Охридски” и проф. д-р Георги Янков от УНСС. Водещ на събитието ще бъде доц. д-р Маргарита Пешева.

Книгата е първото систематично историко-политическо изследване на политическия елит у нас. В него са разгледани генезисът, формирането и развитието на политическия елит (и класа) през цялата човешка история – от древните идеи за елита, до съвременния неоелитаризъм. Подробно са анализирани понятията “политическа класа”, “елит”, “олигархия”, тяхната определеност, състав, структура, като е акцентирано върху характеристиката на олигархията в политиката. В този смисъл на теоретичен анализ са подложени феноменът “политическо лидерство”, неговата природа, съвременна типология, лидерски стилове и пр.

В монографията се разглеждат и такива важни проблеми, каквито са например формирането на новата политическа олигархия в страната, както и нейните основни проявления и качества. Освен това са направени портретни характеристики на четирима видни български водачи – Стефан Стамболов, Петко Каравелов, Александър Стамболийски и Георги Димитров, които обективно отразяват тяхната дейност от гледище на политическата наука.