Колежът със свой щанд на Националната кандидатстудентска борса 2012

Feb 23, 2012

Колежът по икономика и администрация – Пловдив, участва със свой щанд на тазгодишната Националната кандидатстудентска борса. 46 висши учебни заведения от цялата страна, между които и КИА, ще присъстват на престижното изложениеа. 18-ото издание на кампанията започна по традиция в София на 23 февруари в музея “Земята и хората” и ще завърши на 21 март в Стара Загора.

На 24 и 25 февруари 2012 г. борсата се провежда в сградата на УАСГ в София. На 28 и 29 февруари изложението гостува в Пловдив, в сградата на ТУ-филиал Пловдив. Щандът на Колежа ще продължи участието си както следва: на 19 март 2012 г. в Хасково, читалище „Заря” и на 20 и 21 март 2012 г. в Стара Загора, фоайето на хотел „Верея”.

 

Учениците, които тази година ще завършат средното си образование, могат да посетят щанда на КИА, където ще бъдат цялостно информирани за всички възможности за обучение във висшето училище.

В Колежа по икономика и администрация бъдещите висшисти се обучават по всички европейски стандарти в специалностите „Бизнес администрация”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Икономика на туризма”,  „Маркетинг (реклама и PR)” и „Мениджмънт на обществения ред”. От учебната 2012/ 2013 КИАпуска две нови и много перспективни специалности – „Спортен мениджмънт” и „Бизнес информатика”. 

Приемът в Колежа става чрез полагане на писмен конкурсен изпит. Висшето училище приема студенти и с оценка от матура и тестове, издържани изпити в други вузове по езикова култура, български език и литература, математика, география, история и икономика. Обучението е изцяло съобразено със Закона за висшето образование и европейските образователни структури.

Формите на обучение са редовна и задочна и са с продължителност 3 години (6 семестъра).

За повече информация: Пловдив, Кукленско шосе 13,

тел. 032/ 260 974, 622 522 e-mail: info@cea.bg