Квалификационен курс за „Експерти по интернет маркетинг“ във ВУСИ

Feb 14, 2017

Квалификационен курс за „Експерти по интернет маркетинг“ се организира във Висшето училище по сигурност и икономика. Целта му е подготовка на специалисти, които да придобият теоретични и практически знания, необходими за изграждането и маркетинговото управление на бизнеса в глобалната мрежа. Курсът е предназначен не само за студенти на ВУСИ, а и за такива от други университети; за мениджъри и служители на фирми; за желаещи да имат собствен онлайн бизнес; за безработни и хора, които търсят допълнителни доходи.
Включените тематични единици осигуряват базова подготовка за същността и особеностите на интернет маркетинга,  за разработване на стратегии и рекламни кампании в уеб пространството, както и познания за мрежовия маркетинг. Записалите се в курса ще имат възможност да общуват интерактивно с преподавателите, да дискутират и получават консултации както присъствено, така и онлайн. Всеки участник ще има достъп до материалите, използвани по време на подготовката и до заданията за задачи и курсови проекти.
За подробности и записвания: Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, както и на тел. 032/260-974.