Легендарен преводач на гости в КИА

Jan 20, 2012

На 20 януари в 1 аудитория на Колежа по икономика и администрация беше представена книгата „От Гомулка до Квашневски и от Живков до Първанов. Спомени на преводача”. Книгата е своеобразен вид мемоаристика на най-дългогодишния държавен и правителствен преводач от полски език у нас Божко Божков.
По увлекателен начин в изданието авторът описва своето израстване като преводач и специалист по полски език в многобройните си контакти с популярни личности от политическия, икономическия и културния живот на Полша и България, а както и по време на двата му мандата в Българския културен център във Варшава.
Книгата на Божко Божков дава представа за развитието на полско-българските отношения в продължение на 48 години – от 1962 до 2010 година.
В 1 аудитория на КИА авторът разказа и много спомени от своя богат професионален живот, свързани с държавните ни глави Тодор Живков, Желю Желев, Петър Стоянов, Георги Първанов.
Книгата представи президентът на КИА проф. Георги Манолов.
„Чрез книгата на Божко Божков преоткрих Полша”, сподели проф. Манолов. „Личното ми пристрастие към изданието е продиктувано и от специалността, която преподавам – политология. Интересно ми беше да прочета за българо-полските отношения от човек, който е стоял много близко до ръководителите на двете държави. Охлаждането на връзките между Полша и България след 10 ноември е нещо, от което сме загубили много. Не смятам, че трябва да погребваме така лесно миналото си и да поставяме на заден план политическите и културни връзки с държава и народ, които питаят толкова топли и приятелски чувства към нас – българите. Затова и спомените в тази книга са толкова ценни”, заяви проф. Манолов.