ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА НОРМАТИВНА БАЗА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Apr 11, 2024

17.04.2024 г. от 16.00 до 18.00 ч във Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив ще се проведе лекция на тема нормативна база за видеонаблюдение /учебна практика/ с лектор Кирил Чалъков на студентите от 3 и 4 курс, редовна форма на обучение,

Присъствието е задължително!