Майсторски клас по криминалистика привлече интереса на студенти и кандидат-студенти

May 5, 2022

В рамките на поредния майсторски клас по криминалистика студенти на ВУСИ имаха възможността да се сдобият с нови теоретични и практически познания по науката дактилоскопия, която е раздел на трасологията и изучава строежа на кожата, механизма на образуване на следи от нея и разработва средства, способи и методи за тяхното събиране и изследване.

Заместник-ректора на ВУСИ – доц. д-р Людмила Дикова откри майсторския клас, който бе ръководен от д-р Кузман Мартинов – доктор по право в областта на наказателноправните науки и хоноруван преподавател по наказателноправни науки към УНЦ „Национална сигурност и обществен ред“ във ВУСИ. По време на откритата лекция, посветена на „следите от ръце“ или т.н. дактилоскопични отпечатъци, д-р Кузман Мартинов обясни понятието дактилоскопия, анатомичния и морфологичния строеж на кожата и криминалистическо значимите ѝ свойства.

Студентите на ВУСИ проявиха голям интерес и имаха възможността да влязат в ролята на „криминален изследовател“, като с помощта на инструменти от дактилоскопично куфарче откриваха следи от пръстови отпечатъци по различни предмети, фиксираха следите и ги изследваха.

С поредицата от майсторски класове ВУСИ цели да доближи кандидат-студентите до академичната среда. Фокусът е поставен още върху обогатяване и подобряване на учебните програми и обучителния процес.