Международната научна конференция за 15-годишния юбилей на ВУСИ впечатли участниците с високо ниво на експертност и перфектна организация

Dec 17, 2018

Юбилейната международна научна конференция „Сигурност и икономика в несигурния свят – дилеми и предизвикателства“, която Висшето училище по сигурност и икономика организира за своята 15-а годишнина, впечатли с високо ниво на експертност и с перфектна организация. Около това мнение се обединиха всички участници в мега форума, който събра специалисти от 9 държави. Те не спестиха похвалите си за ръководството на вуза за актуалните въпроси, които се дискутираха, както и за отличната логистична подкрепа.

Поздравявам ректора на ВУСИ проф. Георги Манолов за юбилея, както и за провеждането на международната научна конференция. Не мога да скрия удовлетворението си от професионализма при организирането на форума и се гордея, че сме партньори с вуза“, заяви проф. д-р Зоран Цветкович от Факултета по право, сигурност и мениджмънт „Константин Велики“ в Ниш, към Университета „Унион – Никола Тесла“ в Белград. Той заяви, че е натрупал безценен опит, който ще използва при провеждането на подобни събития в Сърбия.

Към изразената позиция се присъедини и зам.-ректора на Института за управление на информационните системи в Рига, Латвия проф. д-р Наталия Воробева. „Впечатлена съм от ВУСИ, от професионалното и личното отношение към всички участници. Тази конференция ще спомогне за още по-тясното научно и образователно сътрудничество между нашите университети“, каза проф. Воробева.

„За първи път сме в България, не знаехме много за вашата страна, но бяхме силно впечатлени. Във ВУСИ работят много отговорни експерти и за нас беше истинско удоволствие, че участвахме с доклади в юбилейната конференция“. Това заявиха докторантите от Казахския агротехнически университет „С. Сейфулин“ в Астана, които представиха свои научни разработки. „Благодарим на ректора проф. Манолов за вниманието, което ни оказа, за възможността да получим непосредствени впечатления за вуза и да се запознаем с българската култура. Ще инициираме специална среща с ръководството на нашия университет, на която ще разкажем на академичния състав за Висшето училище по сигурност и икономика. Вярваме, че позицията ви да давате път на млади учени ще бъде приветствана и ще отвори врати за бъдещо сътрудничество“, казаха участниците от Казахстан.

„От името на ръководството на ВУСИ и лично от мое име искам да благодаря на всички за позитивната оценка на международната научна конференция. Винаги е било предизвикателство организацията и провеждането на форум с толкова силно международно представителство и сериозно българско участие. Разбира се, вузът има утвърдени традиции в тази насока, които ние надграждаме във времето. Всички доклади бяха на много високо ниво, обсъдиха се стойностни теоретични проблеми, дадоха се насоки за бъдеща практическа работа и съм убеден, че изводите и препоръките, които се формулираха на конференцията, ще бъдат от полза за всички работещи в сферата на сигурността и икономиката“, заяви проф. Георги Манолов. Той увери, че ВУСИ ще продължава отговорно да изпълнява мисията си на модерен академичен център, който ще бъде домакин на още много и различни като тематика научни форуми, които да генерират необходимите на обществото експертни становища и разработки.

проф. д-р Зоран Цветкович – Факултет по право, сигурност и мениджмънт „Константин Велики“, Ниш

проф. д-р Наталия Воробева – зам.-ректор на Института за управление на информационните системи, Рига

докторанти от Казахски агротехнически университет „С. Сейфулин“, Астана