Завърши първият етап на конкурса „Най-добър млад предприемач на КИА за 2012 г.“

Nov 9, 2012

На 13.10.2012 г. от 10 ч. във II аудитория на КИА се проведе първият етап на конкурса „Най-добър млад предприемач на КИА“, на който бяха представени проекти на студентите за създаване и развитие на собствен бизнес. Бяха представени общо 31 бизнес плана пред оценяваща комисия. Темите обхванаха различни сектори от българската икономика. В своите разработки студентите използваха натрупаните знания и умения от обучението си в КИА – Пловдив, консултациите на преподавателите в колежа и съветите на изявени предприемачи. Представянето на бизнес плановете беше съпроводено от атрактивни мултимедийни презентации, богат снимков материал, рекламни материали и продукти.
   Комисията съставена от преподаватели класира на първите места следните студенти:
   I мястоКристина Славчева от III курс с разработка на тема: „Бизнес план за изграждане и развитие на ресторант с италианска кухня „Калабрезе“ („Calabresse“) в гр. Пловдив
   II мястоДесислава Георгиева от III курс с разработка на тема: „Бизнес план за създаване и развитие на фирма „Археолоджи тур“ („Arheolodzhi tour“) в гр. София
  III мястоГергана Божанова от III курс с разработка на тема: „Бизнес план за създаване и развитие на „Хата йога център“ в гр. Пловдив