Напомняме на всички студенти да върнат използваната литература

May 17, 2023

Напомняме на всички студенти своевременно да върнат използваната от библиотеката на ВУСИ литература. Похабена и невърната литература се заплаща в троен размер.