Преподаватели от КИА участват в Национална младежка научно-практическа сесия

Apr 23, 2012

Четирима преподаватели от Колежа по икономика и администрация – Пловдив, участват с научни доклади на Десетата национална младежка научно-практическа сесия, която се провежда между 23 и 25 април 2012 г. в Националния дом на науката и техниката в София. Форумът се организира от Федерация на научно-техническите съюзи и Комисията за работа с младежта в България.

На 24 април 2012 г. ще бъде представянето на докладите в секция „Икономически науки”. В нея със свои научни разработки ще участватпреподавателите от КИА: доц. Евгений Стоянов, „Оптимизиране на счетоводната отчетност и управленски решения”, ас. Людмила Бойкова, „Сравнителна характеристика между България и Чехия в рамката на европейската процедура за макроикономически дисбаланс”, ас. Милена Тепавичарова, „Проучване на ефективното управленско поведение на мениджърите в аграрния сектор” и Диана Дачева, „Значимостта на финансово-стопанския анализ като условие за успешно развитие на бизнеса”.

На същия ден ще бъдат представени и докладите в секция „Маркетинг, мениджмънт и логистика”. В това заседание ще участват със свои научни доклади ас. Людмила Бойкова, „Особености в управленските методи на Стив Джобс” и ас. Милена Тепавичарова, „Компетенциите като инструмент на човешките ресурси в малките и средните предприятия от аграрния сектор”.