Проф. д-р Никифор Стефанов дари учебници и книги на библиотеката на ВУСИ

Jun 23, 2017

Деканът на учебно-научния център „Национална сигурност и обществен ред“ на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д-р Никифор Стефанов дари книги и учебници на библиотеката на вуза. Изданията могат да се използват от студентите и от трите професионални направления в бакалавърските и магистърските програми на ВУСИ. Дарената литература от 105 тома е достъпна и за всички абонати на библиотеката, които иска да обогатят общата си култура, да разширят кръгозора си и да надградят специфичните си знания.
„Книгите и учебниците ще увеличат и без това солидния библиотечен фонд на Висшето училище по сигурност и икономика, който непрекъснато се актуализира и подновява. Те ще бъдат незаменим помощник за нашите студенти по време на учебния процес, тъй като ще им осигурят допълнителни компетентности и умения“, заяви проф. Стефанов. Той подчерта, че дарената литература ще подпомогне учащите във ВУСИ и ще ги улесни съществено при подготовката им за профилиращите предмети в съответните направления.
Деканът на учебно-научния център „Национална сигурност и обществен ред“ призова всички активно да ползват богатите ресурси на библиотеката, които дават лесен и бърз достъп до значими научни публикации, статии и разработки. В базата данни са включени академични издания, монографии и списания, които са съществена част от учебния процес, насочен към подготовката на кадри, способни да се включат и да управляват националното и регионалното развитие в областите на сигурността, икономиката и управлението, подчерта проф. Стефанов. Той допълни, че преподавателите ще продължават да обогатяват фонда на библиотеката, като неотменна част от ангажимента им да предоставят актуална и търсена от студентите информация. Едновременно с това се стимулира и творческата самостоятелност на младите хора, които в приятната обстановка на читалнята спокойно могат да подготвят курсови работи и реферати, свързани с учебния процес. С богатия си книжен фонд и специализиран съвременен софтуер библиотеката на Висшето училище по сигурност и икономика се утвърди като информационен и образователен център, подпомагащ студентите и научноизследователската дейност.