Новата книга на проф. Георги Манолов “Политическият елит – теории, история, лидерство” излезе от печат

Mar 8, 2012

Излезе от печат новата книга на президента на Колежа проф. Георги Манолов със заглавие “Политическият елит – теории, история, лидерство”. Изданието е първото систематично историко-политическо изследване на политическия елит у нас. В него са разгледани генезисът, формирането и развитието на политическия елит (и класа) през цялата човешка история – от древните идеи за елита, до съвременния неоелитаризъм. Подробно са анализирани понятията “политическа класа”, “елит”, “олигархия”, тяхната определеност, състав, структура, като е акцентирано върху характеристиката на олигархията в политиката. В този смисъл на задълбочен теоретичен анализ са подложени феноменът “политическо лидерство”, неговата природа, съвременна типология, лидерски стилове и пр.

 

В монографията се разглеждат и такива важни проблеми, каквито са например формирането на новата политическа олигархия в страната, както и нейните основни проявления и качества. Освен това са направени портретни характеристики на четирима видни български водачи – Стефан Стамболов, Петко Каравелов, Александър Стамболийски и Георги Димитров, които обективно отразяват тяхната дейност от гледище на политическата наука.

 

Книгата на проф. Георги Манолов е написана критично и полемично, благодарение на което са отхвърлени някои неверни тези и “властващи” становища в сферата на елитаризма, масово подвизаващи се в публичното обществено пространство.

Проф. Георги Манолов е президент на Колежа по икономика и администрация – Пловдив, и един от неговите основатели. Чете лекции по политология, политически маркетинг и избирателни системи като щатен преподавател в УНСС. Проф. Манолов е автор на над 150 научни и научно-популярни публикации в страната и чужбина. Работи в областта на теорията на политиката, елитарните теории, политическия имидж, предизборните кампании, финансирането на партиите и др. Автор е и на десетки монографии и учебници.