Срокове за записване в краткосрочни обучения

Jan 17, 2022

Срок за записване от 17.01.2022г. до 31.01.2022г. и начало на обученията от 07.02.2022г. за курсовете Съдебни експертизи, Защита на класифицираната информация и Защита на личните данни.

Районен прокурор и съдебен служител ще водят курсове във ВУСИ