Огромен интерес към курсовете за електронните системи за сигурност на Dahua Technology във ВУСИ

Feb 19, 2019

Огромен интерес към курсовете за електронните системи за сигурност на Dahua Technology проявяват студентите на Висшето училище по сигурност и икономика. Семинарните занятия са част от споразумението за сътрудничество, което вузът сключи с Дахуа Технолъджи България. Компанията е водещ световен производител на системи за видеонаблюдение и има присъствие в над 180 държави. Продуктовото портфолио на Dahua Technology е изключително обширно и предлага интегрирани системи за пътна безопасност; видеонаблюдение и софтуер; цялостни решения за управление на големи търговски площи и магазини; интелигентни системи за мениджиране на сгради и жилищни комплекси; високотехнологични решения за банкиране и финанси и т.н. Фирмата е сред лидерите в глобален мащаб и е втора по пазарно присъствие в света за 2015 година.
Курсовете за електронни системи за сигурност за студентите на ВУСИ са обособени в няколко самостоятелни модула, които се водят от експерти на Дахуа. По време на семинарните занятия младите хора ще придобият реална представа за същността, функционирането и поддръжката на системите за видео наблюдение. Курсовете ще завършат с изпит, а успешно издържалите го ще получат сертификат от Дахуа Технолъджи България.
Това е първият етап от дългосрочното сътрудничество между ВУСИ и Dahua Technology. Предстои създаването на съвместна иновационна лаборатория за сигурност и наблюдение. Тя ще се използва както за обучение на студентите, така и за внедряване на най-новите постижения в технологичните разработки. Водещи специалисти ще провеждат занятията със студентите, които освен практически умения, ще могат да провеждат и специализирани изследвания.