Онлайн обучение във ВУСИ

Apr 13, 2020

Гарантирани са непрекъснатостта и ритмичността на учебния процес

Висшето училище по сигурност и икономика използва съвременна платформа за провеждане на онлайн обучение на студенти. Тя е много лесна за достъпване и управление, което я превръща в предпочитано средство за организиране и провеждане на обучителния процес в условията на въведените противоепидемични мерки от Министерството на здравеопазването и Националния оперативен щаб за борба с COVID-19.
Чрез онлайн провеждане на лекциите се гарантират непрекъснатост и ритмичност на учебния процес. Той е организиран по начин, който дава възможност за гъвкавост както на преподавателите, така и на студентите, които от всяка точка могат да достъпват учебните материали, стига да разполагат с устройство, което е свързано към интернет.
„Искам да благодаря на академичния състав на Висшето училище по сигурност и икономика, че бързо успяхме да въведем онлайн обучението. По този начин няма да се прекъсва учебната година и на нашите студенти ще бъде преподаден заложеният в програмата материал. Нещо повече, създалата се ситуация ни позволява по-активно да разработим платформа за онлайн обучение, което да се развива и надгражда през следващите учебни години“, заяви президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов. Той допълни, че се работи върху атрактивни форми за поднасяне на лекционния материал, които ще улеснят студентите на вуза в придобиването на необходимите знания.
Ръководството на Висшето училище по сигурност и икономика подкрепя предприетите мерки от Министерството на здравеопазването и Националния оперативен щаб за ограничаване на разпространението на COVID-19 и призовава за използване на онлайн формите за кандидатстване и обучение.