Своята осма годишнина чества Колежът по икономика и администрация

Nov 3, 2011

На 4 ноември Колежът по икономика и администрация – Пловдив (КИА) чества своята осма годишнина. Висшето училище посреща рождения си ден в свръхмодерна учебна база, пълна със студенти от цялата страна.

Икономическият колеж в Пловдив е едно от най-младите висши училища в  страната, създаден с Решение на 39-ото Народно събрание, обнародвано в брой 97 на „Държавен вестник“ (4.ІХ.2003 г.).

Въпреки своята крехка възраст, историята на Колежа е внушителна. Той става първото висше училище в Пловдив, на което е присъдено Сертификат за качество EN ISO 9001:2008. На 1 юли 2010 г. Колежът получи акредитация за нов, 6-годишен период. Оценката на комисията беше една от най-добрите, давани за подобоен род висши училища у нас.

Бъдещите висшисти се учат в свръхмодерна и мащабна учебна база, разположена на бул. „Кукленско шосе“ 13 в Пловдив. За тази своя инвестиция миналата година КИА получи приза „Инвеститор № 1“ в сферата на културата и образованието в конкурса „Бизнесмен на годината“. Сградата, с площ над осем хиляди квадратни метра, разполага с модерни аудитории и семинарни зали, оборудвани с най-съвременни информационни и иновационни технологии. В нея едновременно могат да се обучават над 2500 студенти по шест специалности – „Бизнес администрация“, „Счетоводство и контрол“, „Финанси“, „Икономика на туризма“, „Маркетинг (реклама и PR)“ и „Мениджмънт на обществения ред”.

Колежът има огромен потенциал, тъй като във висшето училище работи изключителен преподавателски състав, в който само хабилитираните преподаватели са над 100 души. От тази учебна година в Колежа стартираха и престижни магистърски програми за  професионални бакалаври. КИА има подписани договори с почти всички големи университети у нас, като обучението на магистрите се водят в сградата на Колежа.

От следващата учебна година ще бъдат пуснати и две нови специалности – „Спортен мениджмънт” и „Бизнес информатика”. И двете са много търсени и престижни и отговарят на голямото търсене в областта на висшето образование през последните години у нас.

Икономическият колеж е известен и със своята социална програма. Благодарение на нея всяка година в КИА се обучават деца на загинали служители от МВР и деца сираци от домове в цялата страна. В Колежа се издава и първият колежански вестник в България. Висшето училище има успешно функциониращ Кариерен център, чрез който студентите получават възможност за провеждане на стажове в най-големите банки, фирми и компании в региона, като по този начин трупат опит и откриват своята бъдеща професионална реализация. Според данните от рейтинговата система на вузовете в България, Колежът се нарежда на челни позиции и е признат за един от най-престижните и предпочитани висши училища не само в Пловдив и региона, но и в цялата страна.

Студентският живот в КИА е богат и пъстър. За колежаните всяка година се организират футболни и боулинг турнири, множество дискотеки, факелни шествия, конкурси, екскурзии, семинари, участия в панаири на образованието, научни конференции, срещи с изявени политически личности, експерти и специалисти от всички сфери на икономиката и бизнеса.