Отзиви за избора на Ректора на КИА за член-кореспондент на БАН

Oct 25, 2012

ОТЗИВИ 

за избирането на ректора

на Колежа по икономика и администрация – Пловдив

проф. д.с.н. Димитър Димитров за член-кореспондент на БАН

           Проф. д-р Стоян Стоянов – председател на Общото събрание на УНСС – София

„Напълно заслужено признание. Проф. Димитров отдавна е доказал своите големи научни възможности у нас и в чужбина, за които нееднократно е бил награждаван и високоценен от научната общност.“

Проф. д-р Митко Димитров – директор на Института за икономически изследвания на БАН

„Избирането на проф. Димитров за член-кореспондент на БАН е логичен резултат от неговата досегашна научна ръководна и обществена дейност. Той е перфектен професионалист и високоерудиран учен, с което всяко висше училище може да се гордее.“

Проф. д.п.н. Георги Манолов – президент на КИА – Пловдив

„За нас, като младо висше училище, е изключителна чест, че именно ректорът на нашия колеж е избран за член-кореспондент на БАН. Това е изключително признание за неговите лични, професионални, научни и мениджърски качества, които той непрекъснато е проявявал. Гордеем се, че сме избрали и имаме такъв ръководител професионалист, ерудиран учен и изящен преподавател.“

Проф. д-р Георги Янков – ръководител на катедра „Политология“ към УНСС – София

„Отдавна познавам проф. Димитров и смятам, че той напълно заслужава това високо научно звание в академичната йерархия, защото е един от най-изявените учени хуманитаристи на съвременна България.“