Отлична реализация за завършилите направление „Икономика“ на ВУСИ

Dec 12, 2019

Дипломираните студенти от професионално направление „Икономика“ на Висшето училище по сигурност и икономика бързо и лесно намират високо платена работа. Това показват данните от IX издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2019 г.
Реализацията на пазара на труда е над 97%, сочи информацията на НОИ и АдминУни. Само 2,92 на сто са регистрираните безработни сред завършилите през предходните 5 години професионалното направление.
ВУСИ е № 1 в Пловдив по среден месечен облагаем доход от 1481 лв. на дипломираните студенти, според НОИ и АдминУни. Вузът изпреварва с огромна преднина от 318 лв. втория по този критерий университет в града. ВУСИ подобрява с цели три места класирането си в национален мащаб спрямо предходното издание и вече заема престижната 12 позиция от общо 26 университета в България, предлагащи бакалавърски и магистърски програми в „Икономика“.
В раздел „Учебен процес“ се отчита увеличение на специалностите за обучение на бакалаври и магистри, което дава на студентите по-голяма възможност за избор. Повече от 4 пъти нараства процентът на работодателите, заявили, че са имали стажанти, завършили направление „Икономика“ на ВУСИ. Индикаторът „Престиж сред работодателите“ се увеличава двойно, отчитайки процентът от работодателите, посочили, че предпочитат да наемат кадри на ВУСИ. Чувствително се увеличава и индикаторът „Престиж сред преподавателите“ като процент от тях, посочили ВУСИ сред трите висши училища, които биха препоръчали за обучение по „Икономика“. Посочванията от собствения вуз не са взети предвид при изчислението, а данните са от социологическо проучване сред преподавателите.
Облагаемият доход на завършилите се увеличава от 1247 лв. на 1481 лв., т.е. нарастването е с 234 лв. само за една година. Това води до растеж на осигурителният доход със 131 лв. за същия период – от 877 лв. през 2018 г. до 1008 лв. през 2019 г.
Индикатори като приложение на придобитото висше образование; привлекателност на ВУСИ за кандидат-студентите в региона и областта; регионална реализация на позиция за висше образование са с подобрени позиции спрямо предходното издание на Рейтинговата система.