Официално откриване на учебната година

Sep 25, 2020

Официалното откриване на учебната година ще се състои на 10.10.2020 г. от 9,00 ч. в I-ва аудитория.
Във връзка с противоепидемичните мерки, в сградата на ВУСИ, няма да се допускат придружители на студенти и външни лица.