Официално откриване на учебната година

Sep 23, 2021

Официалното откриване на учебната година ще се състои на 09.10.2021 г. от 11:00 часа в I-ва аудитория.

Във връзка с противоепидемичните мерки, в сградата на ВУСИ, няма да се допускат придружители на студенти и външни лица.