Официално откриване на учебната година

Sep 13, 2021

Официалното откриване на учебната година ще се състои на 09.10.2021 г. в I-ва аудитория.

Във връзка с противоепидемичните мерки, в сградата на ВУСИ, няма да се допускат придружители на студенти и външни лица.