Оценки от защита на дипломна работа за ОКС „Магистър” – 29.10.2022 г.

Nov 7, 2022

Оценки от защита на дипломна работа за ОКС „Магистър” – 29.10.2022 г.

Стопанско управление

Факултетен номер

Оценка

М2090891001

Отличен 6

М2090891002

Много добър 5

М2090891003

Отличен 6

М2090891004

Отличен 6

М2145891003

Отличен 6

М2145891001

Отличен 6

М2145891005

Отличен 6

Счетоводство и контрол

Факултетен номер

Оценка

М2135491003

Отличен 6

Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност

Факултетен номер

Оценка

М1888091001

Отличен 6

Управление на бизнес информационните технологии

Факултетен номер

Оценка

М2031691001

Отличен 6

Дигитален маркетинг

Факултетен номер

Оценка

М2080391001

Отличен 6

Финанси

Факултетен номер

Оценка

М2080591001

Отличен 6

М2135591001

Отличен 6

М2135591002

Отличен 6

Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

Факултетен номер

Оценка

М2135191002

Отличен 6

М2135191003

Отличен 6

Валутен, митнически и данъчен контрол

Факултетен номер

Оценка

М2135091001

Отличен 6

М2135091003

Отличен 6

М2135091004

Много добър 5

М2020091001

Отличен 6

М2080091001

Отличен 6

Национална сигурност

Факултетен номер

Оценка

М2145391001

Отличен 6

М2145391002

Отличен 6

М2145391006

Много добър 5

М2145391008

Отличен 6

М2145391010

Отличен 6

М1830391013

Отличен 6

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Факултетен номер

Оценка

М2145191001

Отличен 6

М2145191002

Отличен 6

М2145191003

Отличен 6

М2145191004

Отличен 6

М2145191005

Много добър 5

М2145191008

Отличен 6

Криминалистика

Факултетен номер

Оценка

М2145591001

Отличен 6

М2145591002

Отличен 6

М2145591003

Отличен 6

М2145591004

Много добър 5

М2145591005

Отличен 6

М2145591006

Отличен 6

М2145591007

Отличен 6

М2145591008

Отличен 6

М2145591009

Отличен 6

М2145591010

Отличен 6

М2145591011

Отличен 6

Киберсигурност

Факултетен номер

Оценка

М2145691002

Отличен 6

М2145691004

Много добър 5

М2145691005

Много добър 5

М2145691006

Отличен 6

М2145691007

Отличен 6

М2145691008

Отличен 6

Киберсигурност и защита на информационните системи

Факултетен номер

Оценка

М1731491001

Много добър 5

Мениджмънт на антитерористичната дейност

Факултетен номер

Оценка

М1789091001

Отличен 6

Противодействие на тероризма

Факултетен номер

Оценка

М2145291001

Отличен 6

М2145291002

Добър 4

М2145291003

Отличен 6

Международни отношения и сигурност

Факултетен номер

Оценка

М2140091001

Отличен 6

М2140091002

Отличен 6

М2140091003

Отличен 6

М2140091004

Отличен 6

М2140091005

Отличен 6

Митническо разузнаване и разследване

Факултетен номер

Оценка

М2032591002

Добър 4

М2142591001

Отличен 6

М2042591002

Отличен 6