Оценки от Защита на дипломна работа и Държавен изпит за ОКС „Бакалавър” – 29.10.2022 г.

Nov 7, 2022

Оценки от Защита на дипломна работа и Държавен изпит за ОКС „Бакалавър” – 29.10.2022 г.

Стопанско управление – задочно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

1810191007

Отличен 6

1810191013

Добър 4

1810193001

Добър 4

Счетоводство и контрол – задочно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

1710291002

Много добър 5

1529013

Много добър 5

1329014

Много добър 5

827004

Отличен 6

Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност – задочно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

1816691002

Добър 4

Бизнес администрация – задочно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

1519009

Добър 4

Национална сигурност – задочно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

1812091004

Много добър 5

1812091007

Отличен 6

1812091008

Много добър 5

1812091018

Отличен 6

1812091029

Отличен 6

Криминалистика – задочно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

1815092004

Отличен 6

15259005

Много добър 5

Дигитален маркетинг – задочно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1810591003

Отличен 6

Управление на бизнес информационните технологии – задочно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1810791001

Отличен 6

Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност – задочно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1816691001

Отличен 6

1816691003

Отличен 6

Стопанско управление – задочно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1810191001

Отличен 6

1810191002

Много добър 5

1810191004

Отличен 6

1810191008

Отличен 6

1810191010

Отличен 6

1810191011

Отличен 6

1810192005

Много добър 5

1810192003

Отличен 6

1810193002

Много добър 5

1910191011

Отличен 6

1910191018

Отличен 6

1810192002

Отличен 6

1810192006

Отличен 6

Маркетинг – задочно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1910691002

Много добър 5

1910691004

Отличен 6

Счетоводство и контрол – редовно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1810281002

Много добър 5

1810281005

Отличен 6

1810283002

Добър 4

1810283004

Много добър 5

1810283006

Много добър 5

Стопанско управление – редовно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1810181003

Отличен 6

1810181004

Много добър 5

1810181005

Много добър 5

1810182002

Отличен 6

1810383001

Отличен 6

1710182003

Отличен 6

Противодействие на тероризма – редовно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1811081001

Отличен 6

1811081003

Отличен 6

1811081004

Отличен 6

1811081007

Отличен 6

1811081008

Отличен 6

1811081009

Отличен 6

1811081012

Много добър 5

1811081014

Добър 4

1811081015

Отличен 6

1811082005

Много добър 5

Противодействие на тероризма – задочно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

1711092001

Отличен 6

Национална сигурност и антитерористична дейност – задочно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

14211021

Много добър 5

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – редовно обучение,ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1810081001

Отличен 6

1810081004

Много добър 5

1810081005

Много добър 5

1810081007

Отличен 6

1810081010

Отличен 6

1810081011

Отличен 6

1810081013

Много добър 5

1810081016

Отличен 6

1810081020

Отличен 6

1810081023

Отличен 6

1810081024

Отличен 6

1810081026

Отличен 6

1810082003

Отличен 6

1810082004

Отличен 6

1810082005

Много добър 5

1810082006

Отличен 6

1810082007

Отличен 6

1810082008

Отличен 6

1810082009

Много добър 5

1810083002

Отличен 6

1810083003

Отличен 6

1810083007

Отличен 6

1810083008

Отличен 6

1810083009

Отличен 6

1810083010

Много добър 5

1810083012

Отличен 6

1810083013

Отличен 6

1810083016

Отличен 6

1910083008

Отличен 6

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред –задочно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

1810091006

Отличен 6

1810091013

Отличен 6

1810091022

Отличен 6

1810091025

Отличен 6

1810091026

Отличен 6

1810091033

Добър 4

1610092007

Много добър 5

1610091031

Отличен 6

Национална сигурност – редовно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

1812081010

Добър 4

Национална сигурност и борба с киберпрестъпността – редовно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

1612081007

Отличен 6

Бизнес администрация – редовно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

1511103

Много добър 5

Финанси – редовно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

1810381005

Отличен 6

1438019

Отличен 6

1338016

Добър 4

Финанси –задочно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1810391004

Отличен 6

1810392001

Отличен 6

1810392002

Отличен 6

1610393002

Отличен 6

1237013

Много добър 5

Криминалистика –задочно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1815091013

Отличен 6

1815091014

Отличен 6

1815091017

Отличен 6

1815091018

Отличен 6

1815091025

Отличен 6

1815092002

Отличен 6

1815092003

Отличен 6

1815092006

Много добър 5

15259009

Отличен 6

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – редовно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

1810081012

Много добър 5

1810081021

Много добър 5

140108001

Много добър 5

Криминалистика – Редовно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1815081001

Отличен 6

1815081005

Много добър 5

1815081009

Отличен 6

1815081012

Много добър 5

1815081013

Отличен 6

1815081014

Много добър 5

1815081016

Отличен 6

1815082001

Много добър 5

1815082003

Отличен 6

1815082006

Отличен 6

1815082005

Отличен 6

Финанси – задочно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

1810391003

Отличен 6

1810391006

Отличен 6

1810391007

Отличен 6

Противодействие на тероризма –редовно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

1811081006

Добър 4

Финанси –редовно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1810381001

Отличен 6

1810381001

Отличен 6

Икономика на туризма –редовно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1610482002

Отличен 6

Национална сигурност и антитерористична дейност –задочно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

14219021

Отличен 6

Счетоводство и контрол –редовно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

828020

Много добър 5

Икономика на туризма –задочно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

1710491001

Отличен 6

1710491002

Отличен 6

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред –задочно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1810091007

Отличен 6

1810091014

Отличен 6

1810091019

Отличен 6

1810091027

Отличен 6

1810091028

Отличен 6

1810092002

Отличен 6

1810092003

Много добър 5

1610092003

Много добър 5

1710092001

Отличен 6

1299035

Много добър 5

Национална сигурност – редовно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1812081001

Много добър 5

1812081007

Отличен 6

1812081008

Отличен 6

1812081009

Отличен 6

1812081012

Отличен 6

1812081013

Отличен 6

1812081016

Много добър 5

1812081019

Отличен 6

1812082001

Отличен 6

1812082004

Отличен 6

1812082006

Отличен 6

Национална сигурност –задочно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1812091001

Отличен 6

1812091006

Отличен 6

1812091010

Отличен 6

1812091012

Много добър 5

1812091016

Отличен 6

1812091017

Отличен 6

1812091021

Отличен 6

1812091023

Отличен 6

1812091028

Отличен 6

1812091035

Отличен 6

1812091039

Отличен 6

1812092001

Отличен 6

1812092010

Много добър 5

1812092011

Отличен 6

Противодействие на тероризма –задочно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1811091002

Отличен 6

1811091005

Много добър 5

1811091008

Отличен 6

1811091009

Отличен 6

1711091012

Много добър 5

1811091016

Отличен 6

1811091018

Отличен 6

1811092001

Отличен 6

1811092002

Отличен 6

1711092003

Отличен 6

Счетоводство и контрол –задочно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1810291001

Отличен 6

1810291003

Много добър 5

1810291004

Добър 4

1810291005

Много добър 5

1810292001

Отличен 6

1810292002

Много добър 5

1810292003

Отличен 6

1910291008

Отличен 6

Управление на софтуерните технологии –редовно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1819081001

Много добър 5

1819081003

Отличен 6

Управление на софтуерните технологии –задочно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1819091001

Отличен 6

1819092001

Много добър 5

Дигитален маркетинг –редовно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

1810581006

Добър 4

Управление на бизнес информационните технологии –редовно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

1810781004

Добър 4

1810781005

Добър 4

1810781006

Добър 4

Управление на софтуерните технологии –задочно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

1819091002

Добър 4

Управление на софтуерните технологии –редовно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

1819081002

Добър 4