Оценки от Защита на дипломна работа и Държавен изпит за ОКС „Бакалавър” – 03.06.2023 г.

Jun 12, 2023

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – редовно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

1810083005

Отличен 6

Стопанско управление – задочно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

1119055

Отличен 6

Счетоводство и контрол – задочно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

1227007

Добър 4

Финанси – задочно обучение, ДИ

Факултетен номер

Оценка

1710391006

Много добър 5

Национална сигурност – редовно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1812081003

Отличен 6

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – задочно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1810091032

Много добър 5

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред –редовно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1810082002

Много добър 5

Противодействие на тероризма–редовно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1711081011

Отличен 6

Противодействие на тероризма–– задочно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1811091012

Отличен 6

Национална сигурност и борба с киберпрестъпността – задочно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

15229003

Отличен 6

Счетоводство и контрол – редовно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1610283005

Отличен 6

Финанси – редовно обучение, ЗДР

Факултетен номер

Оценка

1810381002

Много добър 5

1810383002

Много добър 5

1710381005

Отличен 6

1710381007

Отличен 6

1610383005

Много добър 5

Финанси – задочно обучение, ЗДР

Име и фамилия

Оценка

1610393001

Много добър 5