ОЦЕНКИ ОТ ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА И ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” – 01.06.2024

Jun 4, 2024

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Криминалистика – задочно обучение

Факултетен номер Оценка
1. 1915091007 Отличен /6/

 

Национална сигурност – редовно обучение

Факултетен номер Оценка
1. 1912081026 Добър /4/

 

Национална сигурност – задочно обучение

Факултетен номер Оценка
1. 1912092016 Отличен /6/

 

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – задочно обучение

Факултетен номер Оценка
1. 1910092006 Мн.добър /5/

 

Счетоводство и контрол – редовно обучение

Факултетен номер Оценка
1. 1910281004 Отличен /6/
2. 1810281004 Отличен //6/

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Противодействие на тероризма – редовно обучение

Факултетен номер Оценка
1. 1911081004 Не явил се

 

Криминалистика /детективска дейност/ – задочно обучение/

Факултетен номер Оценка
1. 1815091024 Слаб  /2/

 

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – задочно обучение

Факултетен номер Оценка
1. 1610091011 Слаб /2/